Privat

Ambisiøse nybygg

Søk støtte til ambisiøse nybygg-prosjekter

Støtte til energieffektive nybygg retter seg mot deg som strekker deg langt når du skal bygge nytt. Som ønsker å gå foran og investere i innovasjon, og har et prosjekt som er et forbilde for andre boliger. For å få støtte til energieffektive nybygg må prosjektet ha høy energiambisjon, det vil si utover forskriftskrav. Det må også ha et markedsmessig spredningspotensial. 

Kan jeg få støtte?

Støtteprogrammet er rettet mot byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift på energiområdet. Søker må være økonomisk ansvarlig for investeringene i prosjektet, og må dokumentere og rapportere resultatene til Enova.

Er du privatperson som skal bygge nytt, kan du få tilbake deler av utgiftene til enkelttiltak gjennom Enovatilskuddet. Sjekk ut hvilke tiltak som gir deg støtte her

Hvordan får jeg støtte?

Skal du bygge et ambisiøst nybygg med høy energiambisjon, anbefaler vi at du kontakter Enova Svarer på 800 49 003 for råd før du går videre i prosessen. Du må også huske å søke før du setter i gang med prosjektet.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess