Informasjonsmøte i Stavanger 23. juni

Fremtidens digitale energisystem og utslippsfri
nyttetransport på land

Velkommen til informasjonsmøte om offentlige finansieringsmuligheter for miljøvennlig energiteknologi. Møtet vil orientere om to viktige utlysninger for høsten:

PILOT-E – fast track fra idé til marked for nye produkter og tjenester. I 2017 gjelder utlysningene for 

  • Løsninger for fremtidens digitale energisystem
  • Utslippsfri nyttetransport på land

Kapasitetsløftet 2017 – et virkemiddel for å øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene. Søknadsfrist: 11. oktober 2017

 

Prosjektene som får finansiering skal realisere konkrete løsninger som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor og som kan bidra til at investeringsbehovet i sektoren kan reduseres. Vi ønsker å informere om PILOT-E og få innspill fra aktørene, og inviterer derfor til et informasjonsmøte spesielt rettet mot bedrifter og andre aktører som arbeider med løsninger for fremtidens digitale energisystem.

Kapasitetsløftet 2017 er en ny satsing fra Forskningsrådet. Målet er at satsingen skal 

  • Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon
  • Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet

For å nå disse målene, trengs et kapasitetsløft i kompetanse- og forskningstilbudet til næringslivet. Universitetet i Stavanger mobiliserer næringslivet i Rogaland og kommer til å søke om midler til et kapasitetsløft innenfor temaet Smarte energisystemer – med fokus på fornybar energi.

Program:

08:30   Registrering og kaffe

09:00  Kapasitetsløftet – hvorfor og hvordan v/ Siri Kalvig, UIS

09:15  PILOT-E: Informasjon om utlysningen v/ Trond Moengen,

prosjektleder PILOT‐E 

0930  Digitalisering av energibransjen – mer enn teknologi» v/ Dagfinn Wåge, Lyse

09:50  Framtidens havn v/ Magnus Hodnefjell, Risavika Havn AS

10:05  Grønt skifte i entreprenørbransjen v/ Egil Velde, Velde Pukk AS

10:20  Hvordan jobbe fremover for å rigge et Pilot-E prosjekt? v/ Trond Moengen, prosjektleder for PILOT‐E  

10:45  Spørsmål og svar

11:00 Lunsj med mulighet for korte møter med representanter fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og UiS


Mer informasjon og påmelding - klikk her