Informasjons- og dialogmøter

Åpen dag for næringslivet - Kristiansand, 24. mai

Ane T. Brunvoll, programkoordinator i ENERGIX presenterer Pilot-E ordningen og årets utlysning i parallellsesjonene etter lunsj, og det blir mulighet for å diskutere prosjektideer med henne etter presentasjonene.

Lenke til arrangementet: https://forskningsradet.pameld...

Energiforskningskonferansen – Oslo Plaza, 30. mai
Møt Trond Moengen, prosjektleder i PILOT-E i et informasjonsmøte om utlysningen fra 15.00 til 16.00. Det blir mulighet for dialog med PILOT-E teamet om prosjektideer, konsortier, søknad, osv.

Lenke til arrangementet: https://forskningsradet.pameld...