Styringssystem integrert i flytende offshore vindturbin gir lengre oppetid og økt energiproduksjon

Uttesting og validering av tilstandsovervåkingssystemet Kongsberg EmPower (K-EmPower) ved Statoils flytende offshore vindturbin HYWIND Demo, med mål om å redusere antall uforutsette driftsstanser.

Prosjekteier

Statoil ASA

Foto: Statoil

Teknologileverandører

 • Teknologileverandør: Kongsberg Renewables Technology AS, Kongsberg Digital A/S, Renewables & Utilities

Teknologisk innovasjon

 • Felles system med integrasjon av måleverdier på høyt detaljeringsnivå og med mange funksjonaliteter for bearbeiding av innsamlet data fra kilder innenfor og utenfor vindturbinen
 • Ny metode for analyse av data og presentasjon av informasjon, for anvendelse i drifts- og vedlikeholdsplanlegging
 • Muliggjør overgang fra kalenderbasert til tilstandsbasert vedlikehold, samt tidlig deteksjon av avvik

Kompetanseutvikling

 • Legger til rette for at prosjekteier kan ta aktivt eierskap til drift og vedlikehold for egne vindparker
 • Økt mulighet for bearbeiding og analyse av driftsdata
 • Presentasjon ved: Windpower Monthly konferanse, Wind Farm Data Management and Analysis Foru, i Hamburg i 2016

Realisert spredning av teknologi

 • Første demonstrasjon og installasjon av systemet for Hywind flytende offshore vindturbin i 2016
 • Første fullskala demonstrasjon av teknologien, nasjonalt og internasjonalt
 • Systemet installert i 2016 i 68 turbiner ved Statkrafts vindkraftpark på Smøla som har samme turbin type som Hywind

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i vindkraftparker, onshore og offshore
 • Overførbart til annet roterende maskineri, eksempelvis vannkraftturbiner og maritimt maskineri
 • Statoil vurderer implementering av systemet ved sin planlagte flytende offshore vindkraftpark utenfor kysten av Skottland
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft gjennom redusert antall driftsstans og optimalisert drift, og reduserte utslipp av klimagasser