Energieffektiv enebolig i Sæterveien 18B

Enebolig i Bergen, nært opp til passivhuskravene med omfattende smarthusløsning. Utstrakt styring av lys, varme og ventilasjon gjennom avansert KNX-smarthusløsning

Prosjekteier

Henriksen, Andreas

Fasade av huset sett forfra.

Teknologileverandører

Rambøll, BBT, LOS Elektro,Bergen Varme & Sanitær Ventilasjon - Bygg og Ventilasjon AS

Teknologisk innovasjon

  • Helhetlig løsning med kjent teknologi for yrkesbygg, lite brukt i boligsammenheng (styring og ventilasjon)
  • Behovsstyring, lavtemperaturvarme 19 ulike soner, termisk masse/lagring

Kompetanseutvikling

  • Omfattende måling og instrumentering av alle energistrømmer
  • Kompetansebygging blant involverte lokale/regionale utførende, stor nasjonal rådgiver
  • Stiller krav til tett samarbeid mellom elektriker, rørlegger og ventilasjon for å få smarthusfunksjonene til å fungere optimalt

Realisert spredning av teknologi

  • Få kjente boliger i Bergen/Hordaland med slik omfattende styring og regulering

Videre utvikling og videre spredning

  • Nasjonalt potensiale