Ladeinfrastruktur

Enova vil i løpet av første halvdel av september lansere et nytt program som gir støtte til utbygging av ladeinfrastruktur.

Vi vil tilby investeringsstøtte for å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24.juni 2017 fantes færre enn to. Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova vil gi investeringsstøtte til etablering av hurtigladere, men kan ikke bidra med støtte til drift.

Ladestasjonene skal etableres med utgangspunkt i langsiktig drift. 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere offentlig tilgjengelig hurtigladere i kommuner som ved utgangen av 24. juni 2017 hadde færre enn to hurtigladere. Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som bagatellmessig støtte.  

Vi dekker 40 prosent av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader. 

Frister og tidsplan
Enova vil lansere programmet i første halvdel av september 2017. Programmet vil ha løpende søknadsfrist. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du sende epost til ladeinfrastruktur@enova.no 

Hva vil vi oppnå med tilbudet?
Støtteordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy. 

Resultater fra tidligere utlysninger
I 2015 og 2016 gjennomførte Enova fire utlysninger for støtte til utbygging av en grunnleggende ladeinfrastruktur. Støtten ble gitt gjennom programutlysninger for gitte strekninger med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan. Enova støttet i alt 230 hurtigladere gjennom disse utlysningene.