Støtte til infrastruktur

Hydrogeninfrastruktur

I 2017 har Enova tilbudt investeringsstøtte av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy. Det kom inn i alt 4 søknader som hadde søknadsfrist 26. september 2017.

Resultatet er nå klar

I denne runden tildeler Enova bygging av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med til sammen 30 millioner kroner. 

Uno-X Hydrogen får i overkant 20 millioner kroner i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Fyllestasjonene skal etableres på Ås og Hvam. Enova har tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter også den Enova- støttede hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor. 

HYOP får 10,4 millioner kroner i støtte for etableringen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne vil erstatte nåværende stasjon på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardemoen i Akershus samt på Herøya i Porsgrunn.

Hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2019.

Les hele pressmeldingen om tildelingen her.

Neste utlysning

Enova bekrefter at det blir mulig å søke støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2018, og planlegger ny utlysningsrunde i mai 2018 med søknadsfrist i september.

Spørsmål knyttet til utlysningen skal stilles til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no. 

Hva vil vi oppnå med tilbudet?

Den overordnede målsetningen for programmet er å bidra til læring fra bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren, med formål å redusere risiko og kostnader for å ta hydrogenteknologi i bruk. For å realisere dette tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenfyllepunkt som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy.