Søk

Ny teknologi i landtransport

Dette teknologiløftet er mulig, men vi har sett at det er behov for en større verktøykasse for å dyrke fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor har Enova lansert flere nye støtteprogrammer.

Aktuelle støtteprogram