Industri og anlegg

Energiledelse i industri og anlegg

Vi kan gi økonomisk støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri og anleggsvirksomheter.

Analyser gir deg bedre oversikt over mulige energitiltak i virksomheten, noe som gir deg et bedre beslutningsunderlag til å gjøre de riktige investeringene i kommende prosjekter.

Kunnskapen du opparbeider deg ved gjennomgangen, gir deg også et godt utgangspunkt for å vurdere søknader til Enovas øvrige støtteprogrammer på et senere tidspunkt.

Hva får bedriften støtte til?

Kartlegging, studier og analyser, inkludert innføring av måleutstyr og verktøy som er nødvendige for etablering av tiltakslister og en systematisk oppfølging av virksomhetens energibruk.

Prosjekter må være forankret i ledelsen hos søker og ha vilje til å kontraktfeste et energimål på minimum 10 % knyttet til spesifikt energibruk.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet er inndelt i to nivåer, forenklet og ambisiøs:

Forenklet: Energiledelse Forenklet omfatter virksomheter med energibruk mellom 1-10 GWh/år. Maksimalt støttebeløp er 200 000 kr, og støtte gis som utredningsstøtte 

Ambisiøs: Energiledelse Ambisiøs skal gi støtte til virksomheter med total energibruk ≥10 GWh/år. Maksimalt støttebeløp er 1 000 000 kr, og støtte gis som utredningsstøtte 

Felles for begge nivåer: Støttebeløpet kan maksimalt tilsvare 50 % av godkjente kostnader.


Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet er beregnet på industri-, transport- og anleggsvirksomheter som bruker 1- 50 GWh/år.

Søknaden skal være knyttet til et geografisk definert produksjonssted/lokasjon/region, og søker skal være beslutningstaker for investeringer. 

Rådgivere kan bistå, men ikke stå som søker.

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess